Tại sao CASP+ khác nhau?

CASP+ là chứng nhận thực hành, dựa trên hiệu suất duy nhất dành cho người thực hành – không phải người quản lý – ở cấp độ kỹ năng nâng cao của an ninh mạng. Trong khi các nhà quản lý an ninh mạng giúp xác định những chính sách và khuôn khổ an ninh mạng nào có thể được thực hiện, các chuyên gia được chứng nhận CASP + tìm ra cách thực hiện các giải pháp trong các chính sách và khuôn khổ đó.

Giới thiệu về kỳ thi

Chứng nhận CASP+ xác nhận năng lực cấp cao trong quản lý rủi ro, hoạt động và kiến trúc bảo mật doanh nghiệp, nghiên cứu và cộng tác và tích hợp bảo mật doanh nghiệp. Bài kiểm tra CASP+ bao gồm:

  • Miền bảo mật doanh nghiệp được mở rộng để bao gồm các khái niệm, kỹ thuật và yêu cầu về hoạt động và kiến trúc
  • Nhấn mạnh hơn vào việc phân tích rủi ro thông qua việc giải thích dữ liệu xu hướng và dự đoán nhu cầu cyberdefense để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh
  • Mở rộng các chủ đề kiểm soát bảo mật để bao gồm các thiết bị yếu tố di động và dạng nhỏ, cũng như lỗ hổng phần mềm
  • Phạm vi bao phủ rộng hơn của việc tích hợp các công nghệ đám mây và ảo hóa vào kiến trúc doanh nghiệp an toàn
  • Bao gồm việc triển khai các kỹ thuật mật mã, chẳng hạn như blockchain, tiền điện tử và mã hóa thiết bị di động

CASP+ tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 17024 và được Bộ Y tế Hoa Kỳ phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu chỉ thị 8140/8570.01-M. Các cơ quan quản lý và chính phủ dựa vào chứng nhận ANSI, bởi vì nó cung cấp sự tự tin và tin tưởng vào đầu ra của một chương trình được công nhận. Hơn 2,3 triệu kỳ thi được công nhận ISO/ANSI đã được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA CASP+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Quản lý rủi ro: Phân tích các rủi ro và khuôn khổ bảo mật đi kèm với các mối đe dọa cụ thể trong ngành và các yêu cầu của tổ chức và thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
  • Kiến trúc bảo mật doanh nghiệp: Tích hợp các thành phần mạng và bảo mật và thực hiện kiểm soát bảo mật cho các thiết bị có hệ số máy chủ, thiết bị di động và hình thức nhỏ.
  • Hoạt động bảo mật doanh nghiệp: Thực hiện các quy trình ứng phó và phục hồi sự cố và tiến hành đánh giá bảo mật bằng các công cụ thích hợp.
  • Tích hợp kỹ thuật bảo mật doanh nghiệp: Tích hợp máy chủ, lưu trữ, mạng và ứng dụng vào kiến trúc doanh nghiệp an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ tại chỗ, đám mây và ảo hóa.
  • Nghiên cứu, phát triển và hợp tác: Áp dụng các phương pháp nghiên cứu để xác định xu hướng ngành và tác động của chúng đối với doanh nghiệp.
GIÁ THAM KHẢO: 11.520.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)