Tại sao Cloud Essentials+ lại khác nhau?

CompTIA Cloud Essentials+ là chứng nhận duy nhất được quốc tế công nhận, trung lập với nhà cung cấp sử dụng các nguyên tắc kinh doanh chính và các khái niệm đám mây cơ bản xác thực các đề xuất đám mây dựa trên dữ liệu. Nó đứng một mình trong lĩnh vực này bằng cách chứng minh rằng tất cả các nhân viên cần thiết – không chỉ các chuyên gia CNTT – hiểu cách tăng hiệu quả, quản lý chi phí và giảm rủi ro bảo mật cho các tổ chức bất cứ khi nào được giao nhiệm vụ đưa ra quyết định công nghệ đám mây hiện tại.

Giới thiệu về kỳ thi

Các nhà phân tích kinh doanh và chuyên gia công nghệ thông tin luôn được kêu gọi để hỗ trợ tổ chức của họ trong việc xác định (các) nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào nên sử dụng, những gì cần di chuyển lên đám mây và khi nào nên triển khai. Thu thập và phân tích thông tin về sản phẩm và dịch vụ đám mây là điều cần thiết khi đưa ra quyết định kinh doanh đám mây hoạt động. Các tác động tài chính và hoạt động được đề cập bởi Cloud Essentials+ đảm bảo khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược đám mây vững chắc. CompTIA Cloud Essentials+ sẽ cho thấy rằng các ứng viên thành công:

  • Có kiến thức và hiểu biết về các thành phần kinh doanh và kỹ thuật nền tảng được bao gồm trong đánh giá đám mây
  • Hiểu các mối quan tâm và biện pháp bảo mật cụ thể
  • Hiểu các khái niệm, giải pháp và lợi ích công nghệ mới cho một tổ chức

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA CLOUD ESSENTIALS+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Khái niệm đám mây: Giải thích các nguyên tắc đám mây, xác định các khái niệm mạng đám mây và kỹ thuật lưu trữ cũng như hiểu các khía cạnh thiết kế đám mây.
  • Nguyên tắc kinh doanh của môi trường đám mây: Xác định và sử dụng các đánh giá đám mây phù hợp như nghiên cứu khả thi, điểm chuẩn hoặc phân tích khoảng cách, làm nổi bật các khía cạnh kinh doanh chính của việc áp dụng quan hệ nhà cung cấp đám mây và hiểu các phương pháp di chuyển đám mây.
  • Quản lý và vận hành kỹ thuật: Giải thích các khía cạnh hoạt động trong đám mây, chẳng hạn như quản lý hoặc tối ưu hóa dữ liệu và hiểu vai trò của DevOps trong môi trường đám mây, chẳng hạn như tích hợp hoặc cung cấp API.
  • Quản trị, rủi ro, tuân thủ và bảo mật cho đám mây: Hiểu các khái niệm về quản lý rủi ro và phản hồi liên quan đến dịch vụ đám mây và xác định tầm quan trọng và tác động của việc tuân thủ trên đám mây, chẳng hạn như mối quan tâm về quy định hoặc tiêu chuẩn quốc tế.
GIÁ THAM KHẢO: 3.120.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)