Giới thiệu về kỳ thi

CompTIA Cloud+ xác thực các kỹ năng bạn cần để duy trì và tối ưu hóa các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây.

  • Cloud+ bao gồm sự đa dạng ngày càng tăng về kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết của quản trị viên hệ thống để xác thực những gì cần thiết để thực hiện hiệu quả trong các công việc của trung tâm dữ liệu.
  • CompTIA Cloud+ xem các dịch vụ cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây là một phần ngày càng quan trọng trong hệ thống CNTT của tổ chức.
  • Đây là chứng nhận duy nhất dựa trên hiệu suất, trung lập với nhà cung cấp bao gồm nhiều hơn một nhà cung cấp cụ thể hoặc một chức năng duy nhất – chẳng hạn như bảo mật hoặc mạng – để giúp bạn nhận ra tốt hơn lợi tức đầu tư của các dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây.

CompTIA Cloud+ hiện tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 17024 và được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu chỉ thị 8570.01-M.

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA CLOUD+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Cấu hình và triển khai: Phân tích các yêu cầu hệ thống để thực hiện thành công việc di chuyển khối lượng công việc lên đám mây.
  • Quản lý: Xác định phân bổ tài nguyên đám mây thích hợp và áp dụng các thay đổi cần thiết, dựa trên dữ liệu hiệu suất.
  • Bảo trì: Áp dụng các công nghệ và quy trình phù hợp, bao gồm tự động hóa và điều phối, để đảm bảo hiệu suất hệ thống mong muốn.
  • Bảo mật: Thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật thích hợp theo yêu cầu.
  • Xử lý sự cố: Khắc phục sự cố về năng lực, tự động hóa, kết nối và bảo mật liên quan đến triển khai đám mây.
GIÁ THAM KHẢO: 8.352.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)