Giới thiệu về kỳ thi

CompTIA Data + là một phân tích dữ liệu đầu sự nghiệp chứng nhận cho các chuyên gia được giao nhiệm vụ phát triển và thúc đẩy việc ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Kể chuyện với Data+

  • Phân tích và diễn giải dữ liệu tốt hơn – Khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. Phân tích với sự chặt chẽ. Tránh xa kết quả gây nhiễu.
  • Truyền đạt thông tin chi tiết – Làm nổi bật điều quan trọng. Tạo báo cáo thuyết phục, không nhầm lẫn. Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn.
  • Tuyển dụng và đào tạo – Biết những kỹ năng dữ liệu cần tuyển dụng. Huấn luyện đội của bạn với sự tự tin
 

Mục tiêu của kỳ thi chứng chỉ CompTIA Data+ 

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Các khái niệm và môi trường dữ liệu: Xác định các khái niệm cơ bản, so sánh và đối chiếu các kiểu dữ liệu khác nhau, các cấu trúc dữ liệu và định dạng tệp phổ biến.
  • Khai thác dữ liệu: Giải thích các khái niệm thu thập dữ liệu, xác định các lý do phổ biến để làm sạch và lập hồ sơ bộ dữ liệu. Đưa ra một kịch bản, thực hiện giải thích các kỹ thuật thao tác dữ liệu.
  • Phân tích dữ liệu: Đưa ra một tình huống, hãy áp dụng các phương pháp thống kê mô tả thích hợp. Giải thích mục đích của phương pháp thống kê suy luận. Tổng hợp các dạng phân tích và các kỹ thuật phân tích chính. Xác định các công cụ phân tích dữ liệu phổ biến.
  • Trực quan hóa: Đưa ra tình huống, kịch bản, dịch các yêu cầu nghiệp vụ để thiết kế xây dựng báo cáo phù hợp, tổng quan.
  • Quản trị, Chất lượng và Kiểm soát Dữ liệu: Tóm tắt các khái niệm quản trị dữ liệu quan trọng. Đưa ra một kịch bản, hãy áp dụng các khái niệm kiểm soát chất lượng dữ liệu. Giải thích các khái niệm quản lý dữ liệu tổng thể (MDM).
GIÁ THAM KHẢO: 5.736.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)