Tại sao lại khác?

CompTIA PenTest+ là bài kiểm tra thâm nhập duy nhất được thực hiện tại trung tâm kiểm tra Pearson VUE với các câu hỏi thực hành, dựa trên hiệu suất và trắc nghiệm, để đảm bảo mỗi thí sinh sở hữu các kỹ năng, kiến thức và khả năng thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống. Kỳ thi PenTest+ cũng bao gồm các kỹ năng quản lý được sử dụng để lập kế hoạch, phạm vi và quản lý điểm yếu, không chỉ khai thác chúng.
PenTest+ là duy nhất vì chứng nhận của chúng tôi yêu cầu ứng viên thể hiện khả năng và kiến thức thực hành để kiểm tra các thiết bị trong môi trường mới như đám mây và thiết bị di động, ngoài máy tính để bàn và máy chủ truyền thống.

Giới thiệu về kỳ thi

  • CompTIA PenTest+ đánh giá thử nghiệm thâm nhập cập nhật nhất và các kỹ năng đánh giá và quản lý lỗ hổng cần thiết để xác định khả năng phục hồi của mạng chống lại các cuộc tấn công.
  • Ứng viên tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng trung cấp cần thiết để tùy chỉnh các khuôn khổ đánh giá để cộng tác hiệu quả và báo cáo kết quả.
  • Ứng viên cũng sẽ có các thực tiễn tốt nhất để truyền đạt các chiến lược được đề xuất để cải thiện trạng thái tổng thể của bảo mật IT.

CompTIA PenTest+ tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 17024 và được Bộ Y tế Hoa Kỳ phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu chỉ thị 8140/8570.01-M. Các cơ quan quản lý và chính phủ dựa vào chứng nhận ANSI, bởi vì nó cung cấp sự tự tin và tin tưởng vào đầu ra của một chương trình được công nhận. Hơn 2,3 triệu kỳ thi được công nhận bởi ISO/ANSI đã được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA PENTEST+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Lập kế hoạch & phạm vi: Giải thích tầm quan trọng của lập kế hoạch và các khía cạnh chính của đánh giá dựa trên tuân thủ
  • Thu thập thông tin & nhận dạng lỗ hổng: Thu thập thông tin để chuẩn bị khai thác sau đó thực hiện quét lỗ hổng và phân tích kết quả.
  • Tấn công & khai thác: Khai thác các lỗ hổng mạng, không dây, ứng dụng và RF, tóm tắt các cuộc tấn công bảo mật vật lý và thực hiện các kỹ thuật sau khai thác
  • Công cụ kiểm tra thâm nhập: Tiến hành các bài tập thu thập thông tin với các công cụ khác nhau và phân tích đầu ra và các tập lệnh cơ bản (giới hạn ở: Bash, Python, Ruby, PowerShell)
  • Báo cáo & truyền thông: Sử dụng các phương pháp viết báo cáo và xử lý các phương pháp hay nhất giải thích các chiến lược giảm thiểu được đề xuất cho các lỗ hổng được phát hiện
GIÁ THAM KHẢO: 9.144.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)