Tại sao lại khác?

CompTIA Project+ lý tưởng cho các chuyên gia cần quản lý các dự án nhỏ hơn, ít phức tạp hơn như một phần của nhiệm vụ công việc khác của họ nhưng vẫn có kỹ năng quản lý dự án nền tảng. Project+ linh hoạt hơn các chứng chỉ khác vì nó bao gồm các khái niệm quản lý dự án thiết yếu ngoài phạm vi chỉ của một phương pháp hoặc khuôn khổ.

Giới thiệu về kỳ thi

Kỳ thi CompTIA Project+ được thiết kế cho các chuyên gia kinh doanh điều phối hoặc quản lý các dự án vừa và nhỏ. Ứng viên thành công sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để:

  • Quản lý vòng đời dự án
  • Đảm bảo giao tiếp thích hợp
  • Quản lý tài nguyên và các bên liên quan
  • Duy trì tài liệu dự án

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA PROJECT+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Thông tin cơ bản về dự án: Tóm tắt các thuộc tính của dự án, giai đoạn, lịch trình, vai trò và trách nhiệm và kiểm soát chi phí, cũng như xác định các khía cạnh cơ bản của phương pháp Agile
  • Hạn chế dự án: Dự đoán tác động của các biến số và ảnh hưởng ràng buộc khác nhau trong toàn dự án và giải thích tầm quan trọng của các chiến lược và hoạt động rủi ro
  • Thay đổi cách quản lý và truyền thông: Hiểu các phương pháp giao tiếp thích hợp có ảnh hưởng và sử dụng các quy trình kiểm soát thay đổi trong bối cảnh của dự án
  • Công cụ và tài liệu dự án: So sánh và đối chiếu các công cụ quản lý dự án khác nhau và phân tích tài liệu lấy dự án và đối tác làm trung tâm
GIÁ THAM KHẢO: 8.352.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)