Tại sao lại khác?

 • Nhiều sự lựa chọn Security+ – được lựa chọn bởi nhiều tập đoàn và tổ chức quốc phòng hơn bất kỳ chứng nhận nào khác trên thị trường để xác nhận các kỹ năng bảo mật cơ bản và để thực hiện tuân thủ DoD 8570.
 • Security+ chứng minh các kỹ năng thực hành – chứng nhận an ninh mạng cơ bản duy nhất nhấn mạnh các kỹ năng thực hành thực tế, đảm bảo chuyên gia bảo mật được chuẩn bị tốt hơn để giải quyết nhiều vấn đề phức tạp ngày nay.
 • Security + có nhiều vai trò công việc hơn để bổ sung các kỹ năng – các kỹ năng an ninh mạng cơ bản được áp dụng trên nhiều vai trò công việc ngày nay để bảo mật hệ thống, phần mềm và phần cứng.
 • Security+ phù hợp với các xu hướng và kỹ thuật mới nhất – bao gồm các kỹ năng kỹ thuật cốt lõi nhất trong đánh giá và quản lý rủi ro, ứng phó sự cố, pháp y, mạng doanh nghiệp, hoạt động lai / đám mây và kiểm soát bảo mật, đảm bảo hiệu suất cao trong công việc.

Giới thiệu về kỳ thi

CompTIA Security+ là chứng nhận bảo mật đầu tiên mà ứng viên nên đạt được. Nó thiết lập kiến thức cốt lõi cần thiết cho bất kỳ vai trò an ninh mạng nào và cung cấp bàn đạp cho các công việc an ninh mạng cấp trung. Security+ kết hợp các thực tiễn tốt nhất trong khắc phục sự cố thực hành, đảm bảo ứng viên có các kỹ năng giải quyết vấn đề bảo mật thực tế cần thiết để:

 • Đánh giá tình trạng bảo mật của doanh nghiệp, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo mật phù hợp
 • Giám sát và bảo mật môi trường Mạng, bao gồm Đám Mây, Thiết Bị Di Động và IoT
 • Hoạt động với nhận thức về các luật và chính sách hiện hành, bao gồm các nguyên tắc quản trị, rủi ro và tuân thủ
 • Xác định, phân tích và ứng phó với các sự kiện và sự cố bảo mật

Security+ đạt các tiêu chuẩn ISO 17024 và được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu chỉ thị 8140/8570.01-M. Các cơ quan quản lý và chính phủ dựa vào chứng nhận ANSI, bởi vì nó cung cấp sự tự tin và tin tưởng vào đầu ra của một chương trình được công nhận. Hơn 2,3 triệu kỳ thi được công nhận bới ISO/ANSI đã được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA SECURITY+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

 • Tấn công, đe dọa và lỗ hổng: Tập trung vào nhiều mối đe dọa, cuộc tấn công và lỗ hổng trên Internet từ các thiết bị tùy chỉnh mới hơn phải được giảm thiểu, chẳng hạn như IoT và các thiết bị nhúng, các cuộc tấn công DDoS mới hơn và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội dựa trên các sự kiện hiện tại.
 • Kiến trúc và thiết kế: Bao gồm phạm vi bao phủ của môi trường doanh nghiệp và sự phụ thuộc vào đám mây, đang phát triển nhanh chóng khi các tổ chức chuyển sang mạng lai.
 • Thực hiện: Mở rộng để tập trung vào quản trị danh tính, quản lý truy cập, PKI, mật mã cơ bản, không dây và bảo mật đầu cuối.
 • Hoạt động và ứng phó sự cố: Bao gồm các quy trình đánh giá bảo mật và ứng phó sự cố của tổ chức, chẳng hạn như phát hiện mối đe dọa cơ bản, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro, kiểm soát bảo mật và pháp y kỹ thuật số cơ bản.
 • Quản trị, rủi ro và tuân thủ: Mở rộng để hỗ trợ quản lý rủi ro của tổ chức và tuân thủ các quy định, chẳng hạn như PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST và CCPA.
GIÁ THAM KHẢO: 9.144.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)