Các ứng viên được chứng nhận CompTIA Server+ có thể làm việc trong mọi môi trường vì đây là chứng nhận trung lập duy nhất của nhà cung cấp bao gồm các nền tảng máy chủ chính. Đây là chứng nhận công nghệ duy nhất bao gồm các công nghệ máy chủ mới nhất ảo hóa, bảo mật và lưu trữ gắn mạng.

CompTIA Server+ chứng nhận xác thực các kỹ năng cần thiết để trở thành quản trị viên máy chủ. Các ứng viên thành công sẽ thành thạo các khái niệm sau:

  • Cài đặt và quản trị
  • Lưu trữ
  • Bảo mật
  • Khắc phục sự cố

Mục tiêu của kỳ thi CompTIA SERVER+ CERTIFICATION

Bạn sẽ học những kỹ năng nào?

  • Cài đặt và quản lý phần cứng máy chủ: xây dựng tình huống, cài đặt phần cứng; triển khai và quản lý bộ nhớ; bảo trì máy chủ. 
  • Quản trị máy chủ: cài đặt hệ điều hành máy chủ; cấu hình; duy trì các tính năng và chức năng; giải thích các khái niệm chisnhvefe tính sẵn sàng cao của các máy chủ; mục đích và hoạt động của ảo hóa; quản trị; quản lý tài sản và tài liệu; khái niệm cấp phép.
  • Bảo mật và khôi phục thảm họa: tóm tắt và giải thích các khái niệm về bảo mật; khắc phục hậu quả; sao lưu và khôi phục.
  • Khắc phục sự cố: lý thuyết và phương pháp khắc phục sự cố phần cứng, lưu trữ, hệ điều hành, phần mềm, kết nối mạng, bảo mật
GIÁ THAM KHẢO: 8.352.000 (VNĐ) (Voucher thi) (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt hơn)