GIỚI THIỆU

CompTIA là tiếng nói hàng đầu và là người ủng hộ cho hệ sinh thái công nghệ thông tin toàn cầu trị giá 5 nghìn tỷ đô la; và ước tính 75 triệu chuyên gia công nghiệp và công nghệ, những người thiết kế, triển khai, quản lý và bảo vệ công nghệ hỗ trợ nền kinh tế thế giới.

Thông qua hợp tác, giáo dục, chứng nhận, vận động chính sách và nghiên cứu thị trường, CompTIA thúc đẩy các ngành công nghiệp và sự nghiệp dựa vào công nghệ.

Chúng tôi là cộng đồng toàn cầu được kết nối với những người ủng hộ công nghệ hiện đại (và những người thúc đẩy nó) mỗi ngày, một lần triển khai, một lần khám phá.

Trong thời đại mà mọi cá nhân đều tham gia vào công nghệ và mọi tổ chức đều được kích hoạt công nghệ, CompTIA là điểm đến hàng đầu cho cả hai. Là một hiệp hội dành riêng cho sự đổi mới, CompTIA hợp nhất việc học tập và cơ hội ở một nơi luôn chào đón, có tư duy tương lai.