4 Kỹ năng Quản lý Rủi ro Cần thiết để Bảo vệ Mạng CNTT Doanh nghiệp

Khi các tổ chức chuyển sang lực lượng lao động từ xa do tác động tức thời của đại dịch COVID-19, các nhóm an ninh mạng phải đối mặt với những thách thức an ninh mới. Chúng tôi đọc về các cuộc tấn công mạng hàng ngày và sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại.

Nhiều công ty đã không được chuẩn bị để hoàn toàn từ xa và đã buộc phải sửa đổi tầm vóc bảo mật CNTT và thực tiễn quản lý rủi ro của họ. Trên thực tế, 59% các nhà quản lý rủi ro trả lời cuộc khảo sát gần đây của Viện Quản lý Rủi ro cho biết tổ chức của họ không xem xét nguy cơ đại dịch và 94% số người được hỏi cảm thấy rằng thế giới hậu COVID-19 sẽ củng cố trường hợp quản lý rủi ro. Hơn bao giờ hết, các chuyên gia an ninh mạng bắt buộc phải cập nhật các kỹ năng và kiến ​​thức của họ.

Chứng chỉ CompTIA Advanced Security Practice (CASP+) đề cập đến các năng lực cần thiết để quản lý rủi ro có khả năng phục hồi. Nó cũng xác nhận các hoạt động và kiến ​​trúc bảo mật doanh nghiệp cấp độ nâng cao, nghiên cứu và cộng tác cũng như tích hợp bảo mật doanh nghiệp.

 

Bảo mật nâng cao CompTIA CASP+ giải quyết vấn đề quản lý rủi ro doanh nghiệp như thế nào?

Quản lý rủi ro chiếm gần 20% số câu hỏi trong kỳ thi chứng nhận CASP+. Các chuyên gia CNTT có chứng nhận CASP+ có thể chuẩn bị cho tổ chức của họ để phát hiện các lỗ hổng và mối đe dọa thông qua các kỹ thuật quản lý và đánh giá rủi ro. Những rủi ro và lỗ hổng do COVID-19 mang lại đã chứng tỏ tầm quan trọng của những kỹ năng này. Dưới đây là bốn mục tiêu quản lý rủi ro CASP + và tại sao chúng lại quan trọng đối với doanh nghiệp:

1. Xác định và hiểu được tác động của Rủi ro An ninh Mạng đối với Doanh nghiệp
Mục tiêu kỳ thi CASP+ 1.1: Tóm tắt các ảnh hưởng đến kinh doanh và ngành cũng như các rủi ro bảo mật liên quan

Để bảo vệ một cách đầy đủ cho một tổ chức, các chuyên gia CNTT phải biết các ảnh hưởng bên trong và bên ngoài đối với rủi ro CNTT, bao gồm tác động của các sản phẩm, công nghệ mới, sự hợp nhất, quan hệ đối tác và các quy định của chính phủ về tình trạng bảo mật của một tổ chức.

Một chuyên gia an ninh mạng CASP+ hiểu các khái niệm về việc thay đổi mô hình và chiến lược kinh doanh dựa trên rủi ro doanh nghiệp. COVID-19 gây áp lực buộc các tổ chức phải nhanh chóng thay đổi mô hình kinh doanh để tồn tại. Các chuyên gia CNTT có CASP+ có thể điều chỉnh tư thế bảo mật của doanh nghiệp cho phù hợp với các mô hình kinh doanh mới và đảm bảo tổ chức tiếp tục hoạt động.

2. Giải quyết Rủi ro Tổ chức bằng Chính sách
Mục tiêu 1.2 của kỳ thi CASP+: So sánh và đối chiếu các thủ tục và chính sách bảo mật, quyền riêng tư dựa trên các yêu cầu của tổ chức

Chuyên gia CNTT phải hỗ trợ những điều sau đây để bảo vệ tổ chức đúng cách:

  • Chính sách và quy trình quản lý xoay vòng
  • Tuân thủ pháp luật
  • Phân tích tác động kinh doanh (BIA)
  • Yêu cầu bảo mật đối với yêu cầu đề xuất (RFP)
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách
  • Thực hành an ninh mạng tiêu chuẩn

Người được cấp chứng chỉ CASP+ hiểu rõ các phương pháp hay nhất trong các rủi ro mới nổi, chẳng hạn như COVID-19 và biết cách giúp hỗ trợ việc phát triển các chính sách có chứa các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn kết hợp đại dịch.

3. Giảm thiểu Rủi ro với Phân tích Xu hướng và Kiểm soát Bảo mật
Mục tiêu 1.3 của kỳ thi CASP+: Đưa ra một kịch bản, thực hiện các chiến lược và kiểm soát giảm thiểu rủi ro

Các chuyên gia CNTT yêu cầu các kỹ năng cụ thể để thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro, bao gồm những điều sau:

  • Phân tích xu hướng
  • Cách xác định khả năng xảy ra mối đe dọa
  • Chuyển rủi ro kỹ thuật thành thuật ngữ kinh doanh
  • Lựa chọn các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng (CIA) để liên tục cải thiện tình hình bảo mật của tổ chức

Một chuyên gia an ninh mạng cấp độ thành thạo- CASP+ biết thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật để bảo vệ tổ chức trước một đại dịch trước khi nó đến.

4. Phân tích các thước đo rủi ro để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp
Mục tiêu kỳ thi CASP+ 1.4: Phân tích các kịch bản đo lường rủi ro để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp

Các chuyên gia CNTT phải xem xét tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát bảo mật hiện có, chẳng hạn như phân tích các chỉ số KPI để thực hiện phân tích khoảng cách, diễn giải dữ liệu xu hướng và đưa ra các khuyến nghị để giúp bảo mật tổ chức. Họ thường sửa chữa những lỗ hổng mà họ tìm thấy, đòi hỏi sự phán xét để tạo mẫu và thử nghiệm các giải pháp, đồng thời tạo ra các điểm chuẩn để đảm bảo các chỉ số giải pháp bảo mật đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Những chuyên gia được xác thực bởi CompTIA CASP+ biết kiểm tra trạng thái bảo mật để đảm bảo rằng các chỉ số rủi ro đã xác định sẽ hoạt động tốt trong một tai họa, chẳng hạn như đại dịch. Họ sẽ xác định những lỗ hổng bảo mật là rủi ro và thiết lập các kịch bản đo lường rủi ro để giúp đảm bảo hiệu suất, độ trễ và tính khả dụng của tổ chức.