CompTIA Learning Solutions- sự kết hợp hoàn hảo với các chứng chỉ của CompTIA

CertMaster Learn là môi trường duy nhất để học tập toàn diện từ đầu! Nó bao gồm tự đánh giá, PBQs hoặc các câu hỏi dựa trên hiệu suất và flashcards. Và đặc biệt là bạn có thể quay lại ngày thi của mình sau một kế hoạch học tập tùy chỉnh!
√ Bắt đầu CertMaster, bạn cần có thời gian tìm hiểu khoảng 90-180 ngày trước ngày thi.
√ Bạn sẽ dành khoảng 40-50 giờ đào tạo cho CertMaster Learn.

CertMaster Labs là nơi hoàn hảo để thực hàng các kỹ năng bạn đã học trong CertMaster Learn vào thực hành trực tuyến. Bạn sẽ có thể kiểm tra những gì bạn đã học được trong các môi trường labs ảo này để thực sự trau dồi kỹ năng của mình.

√ Bắt đầu thực hành ở phòng Labs 60-120 ngày trước ngày thi của bạn
√ Bạn sẽ dành khoảng 20-30 giờ đào tạo tại CompTIA Labs
CertMaster Practice là trải nghiệm thử cho kỳ thi của bạn. Thực hành các kỹ năng bạn đã học và chứng minh bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi của mình với các bài kiểm tra thực hành này.
√ Bắt đầu thực hành CertMaster khoảng 30-60 ngày trước ngày thi của bạn
√ Bạn sẽ dành khoảng 13-16 giờ đào tạo thực hành cho CertMaster Practice