Đón đầu xu thế tương lai – cân nhắc lựa chọn những chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế và hơn hết là đáp ứng với những yêu cầu thực tế từ nhà tuyển dụng