Giá trị và Hướng Nghiệp được nâng tầm bởi các chứng nhận của CompTIA

Chúng tôi rất vui khi thấy rằng các khóa học của chúng tôi đã giúp bạn thành công và phát triển trong sự nghiệp CNTT của mình.

Hơn thế nữa, Chúng tôi tự hào khi Giá trị và Hướng Nghiệp được nâng tầm bởi các chứng nhận của CompTIA.

Mr. Satoshi Hinago – Giám đốc kỹ thuật của Bộ phận quản trị công nghệ tại SoftBank, đã chia sẻ thêm:

“Security+ thể hiện toàn diện vai trò bảo chứng các kiến thức và khái niệm cơ bản về an ninh mạng. Đây là một bằng cấp có thể xem như một giấy phép để bắt đầu trong lĩnh vực an ninh mạng.”