Phía trước Đường Cong: 5 xu hướng Học Tập và Nguồn Nhân Lực chính

 

 

     Báo cáo Xu hướng Học Tập và Nguồn Nhân Lực đã được xuất bản vào đầu năm nay, với Marianne Groth từ Lumen và Todd Muse từ BD. Cả hai đều tham gia chia sẻ kinh nghiệm của họ về những thay đổi đang được thực hiện trong phần “Báo cáo Xu hướng Học tập và Nguồn Nhân Lực”.

     CompTIA đi sâu vào các vấn đề hiện tại trên 5 xu hướng cần theo dõi trong năm nay –  được cho là sẽ ảnh hưởng đến nhân viên của công ty. Chúng tôi đề cập sâu đến các chủ đề này và cung cấp thông tin cũng như ý kiến ​​của chuyên gia về cách giải quyết những vấn đề đó.

     Bạn có thể được tải về tại đây để tìm hiểu thêm về những xu hướng mới nhất của chúng tôi.