Playbook – Ứng dụng Đám Mây: Chiến lược thành công dành cho đơn vị cung cấp SaaS và giải pháp CNTT

 

Thế giới đang thay đổi và công nghệ đang dẫn đầu. Chuyển đổi Kỹ Thuật Số, từ lâu đã trở thành một từ thông dụng, hiện đang phát huy tối đa. Do hậu quả của Đại Dịch, nhiều công ty cần hỗ trợ đội ngũ nhân viên phân tán và phải nhanh chóng chuyển đổi sang các ứng dụng Đám Mây, còn được gọi là Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS), để cung cấp quyền truy cập mọi nơi vào bất kỳ lúc nào.

 

Với nhiều nhân viên làm việc từ xa toàn thời gian, các công ty dựa vào công nghệ để giữ cho đội ngũ được kết nối, đạt năng suất và an toàn. Các công ty hiện đang làm việc với hơn 11.000 ứng dụng SaaS. Vào năm 2019, 68% tổ chức cho biết, hầu hết hoặc tất cả, họ đều sử dụng SaaS. Theo báo cáo “Blissfully’s 2020 SaaS Trends” (tạm dịch “Xu hướng SaaS 2020 của Blissly’s”), với gần 23% cho biết hiện nay, họ chỉ hoạt động bằng các ứng dụng SaaS.

 

Mặc dù cơ hội là rất lớn, nhiều nhà cung cấp giải pháp CNTT lại không nắm tất cả kiến thức cần thiết hoặc các phương pháp hay nhất để đưa ứng dụng SaaS ra thị trường. Quan trọng không kém đó là nhiều nhà cung cấp SaaS không có chiến lược hiệu quả để bán thông qua các nhà cung cấp giải pháp CNTT.

 

CompTIA’s Business Applications Advisory Council (tạm dịch “Hội đồng tư vấn ứng dụng kinh doanh của CompTIA”) đã tạo ra Playbook – ứng dụng Đám Mây như một tài nguyên để cung cấp hướng dẫn cho cả nhà cung cấp giải pháp CNTT và nhà cung cấp SaaS đang tìm cách phân phối và bán các ứng dụng Đám Mây thông qua các kênh CNTT một cách hiệu quả.

 

Các nhà cung cấp SaaS có thể sử dụng sách này và Channel Readiness Assessment (tạm dịch “Đánh giá mức độ sẵn sàng của kênh”) để xác định mức độ sẵn sàng của kênh CNTT của họ và bất kỳ kênh CNTT nào sẽ sử dụng.

 

Các nhà cung cấp giải pháp CNTT có thể sử dụng Playbook để xác định mức độ sẵn sàng tiếp cận thị trường của họ với một ứng dụng Đám Mây mới.

TẢI PLAYBOOK NGAY