Your Next Move: Chuyên viên Phân tích Bảo mật

Bài viết này là một phần của chuỗi Tin tức nghề nghiệp CNTT có tên là Your Next Move. Các bài viết này sẽ xem xét các vai trò liên quan đến chứng chỉ CompTIA. Mỗi bài viết sẽ bao gồm các trách nhiệm, bằng cấp, chức danh công việc liên quan và mức lương cho vai trò. Khi bạn xem xét bước đi tiếp theo trong sự nghiệp CNTT của mình, hãy kiểm tra lại với CompTIA để tìm hiểu thêm về triển vọng công việc của bạn và cách đạt được điều đó.

Nếu bạn muốn tìm ra các lỗ hổng trong mạng của mình và ngăn chặn tội phạm mạng theo dõi chúng, thì Chuyên viên Phân tích Bảo Mật có thể là một bước ngành nghề thích hợp dành cho bạn.

 

Chuyên viên Phân tích Bảo mật là gì?

Một Chuyên viên Phân tích Bảo mật sẽ phát hiện các mối đe dọa mạng và thực hiện một số các thay đổi để bảo vệ doanh nghiệp theo những cách sau:

  • Quản lý và cấu hình các công cụ để giám sát hoạt động trên mạng.
  • Phân tích các báo cáo từ các công cụ đó để xác định hành vi bất thường trên mạng.
  • Chủ động xác định các lỗ hổng mạng thông qua kiểm tra thâm nhập, quét lỗ hổng và báo cáo đánh giá lỗ hổng.
  • Lập kế hoạch và đề xuất các thay đổi để tăng tính bảo mật của mạng.
  • Áp dụng các bản vá bảo mật để bảo vệ mạng.

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Bảo mật khác nhau tùy thuộc vào quy mô công ty. Ví dụ, tại một công ty nhỏ, việc phân tích bảo mật thông tin và phát hiện xâm nhập có thể là một phần của một vai trò CNTT do một người nắm giữ. Một công ty quy mô vừa có thể có riêng biệt một Chuyên viên Phân tích Bảo mật Thông tin làm việc toàn thời gian, người xử lý việc phát hiện xâm nhập, tường lửa và phần mềm chống vi-rút. Một Chuyên viên Phân tích Bảo Mật cấp doanh nghiệp có thể làm việc trong một trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) trong một nhóm tập trung các nỗ lực an ninh mạng. Một nhóm SOC có thể có nhiều cấp phân tích SOC theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và khắc phục các mối đe dọa CNTT và báo cáo cho người quản lý SOC.

Làm thế nào để trở thành một Chuyên viên Phân tích Bảo Mật?

Hầu hết các công ty tuyển dụng một Chuyên viên Phân tích Bảo Mật đều đang tìm kiếm một người có bằng cử nhân về khoa học máy tính, an ninh mạng, lập trình hoặc một lĩnh vực liên quan. Nhiều Chuyên viên Phân tích Bảo Mật trước đây đã làm việc với tư cách là Quản trị viên Mạng hoặc hệ thống. Ngoài ra, các chứng chỉ như CompTIA Network+, CompTIA Security+, CompTIA PenTest+CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) có thể chứng nhận rằng bạn có các kỹ năng để trở thành một Chuyên viên Phân tích Bảo Mật. Hãy xem lộ trình nghề nghiệp của CompTIA để biết những chứng chỉ nào khác có thể giúp bạn trở thành chuyên viên phân tích bảo mật thông tin.

Mức lương của Chuyên viên Phân tích Bảo Mật

Mức lương trung bình hàng năm cho các chuyên viên phân tích bảo mật thông tin là $99.730 (Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS)).

Triển vọng công việc của Chuyên viên Phân tích Bảo Mật

Từ năm 2018 đến năm 2028, CompTIA dự kiến mức tăng 32% cho các chuyên viên phân tích bảo mật thông tin, với 112.300 việc làm mới dự kiến trong khoảng thời gian 10 năm đó.

Chức danh Công việc liên quan đến Chuyên viên phân tích an ninh mạng

  • Chuyên viên phân tích tình báo mối đe dọa
  • Chuyên viên phân tích lổ hổng
  • Chuyên gia an ninh mạng
  • Chuyên gia phân tích hoặc quản trị viên bảo mật thông tin
  • Quản trị viên bảo mật

Nghề nghiệp định hướng của bạn sẽ là Chuyên viên Phân tích Bảo Mật? Nếu vậy, hãy xem CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) để có các kỹ năng giúp bạn đạt được điều đó.

Nguồn: Debra B. McCraw